l OBJEKTU APSAIMNIEKOŠANA | Vējakalni
enlvru

OBJEKTU APSAIMNIEKOŠANA

SIA „Vējakalni” ir vairāku gadu pieredze nekustamo īpašumu uzturēšanā un apsaimniekošanā

privātpersonām:

  • zeme (zālāju pļaušana, apauguma novākšana),
  • meliorācijas sistēmas (grāvji, kolektori, akas, caurtekas u.c.),
  • mežs (mežizstrāde, ar mežizstrādi nesaistītie pakalpojumi u.c.),
  • pievadceļi (t.sk. sniega tīrīšana)

juridiskajām personām:

  • zeme (zālāju pļaušana, apauguma novākšana),
  • meliorācijas sistēmas (grāvji, kolektori, akas, caurtekas u.c.),
  • mežs (mežizstrāde, ar mežizstrādi nesaistītie pakalpojumi u.c.),
  • pievadceļi (t.sk. sniega tīrīšana),
  • teritorija (laukumi, zālāji, dekoratīvie stādījumi, t.sk. sniega tīrīšana),
  • ēkas.