l CELMU FRĒZĒŠANA | Vējakalni
enlvru

CELMU FRĒZĒŠANA

Nodrošinām celmu frežēšanu vai to pilnīgu izrakšanu:

  • apdzīvotās vietās;
  • parkos;
  • dārzos;
  • mežos;
  • meliorācijas grāvjos;
  • aizaugušās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.