l AUGSNES ATTĪRĪŠANA NO APAUGUMA ZĀĢĒJOT | Vējakalni
enlvru

AUGSNES ATTĪRĪŠANA NO APAUGUMA ZĀĢĒJOT

SIA „Vējakalni” piedāvā augsnes attīrīšanu no apauguma (koki, krūmi) zāģējot. Darbu izpildē tiek izmantoti  motorzāģi, krūmgrieži un teleskopiskie zāģi.

Darbi to pasūtītājiem, augsnes attīrīšanā no apauguma, tiek veikti:

  • ektropārvades līniju aizsargjoslās;
  • gāzes vadu aizsargjoslās;
  • autoceļu aizsargjoslās;
  • mežos;
  • meliorācijas grāvjos;
  • aizaugušās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.