l AUGSNES ATTĪRĪŠANA NO APAUGUMA FRĒZĒJOT | Vējakalni
enlvru

AUGSNES ATTĪRĪŠANA NO APAUGUMA FRĒZĒJOT

SIA „Vējakalni” veic augsnes attīrīšanu no apauguma (koki, krūmi) frēzējot. Darbu izpildē tiek izmantota traktortehnika un augsnes mulčēšanas – rekultivācijas frēzes.

Mulčēšanas funkcija – koksnes sasmalcināšana, kas pielīdzināma utilizācijai.

Rekultivācijas funkcija – augsnes uzirdināšana un sakņu sistēmas sasmalcināšana.

Darba dziļums – 20 cm.

Darbi to pasūtītājiem, tiek veikti:

  • elektropārvades līniju aizsargjoslās;
  • gāzes vadu aizsargjoslās;
  • autoceļu aizsargjoslās;
  • mežos;
  • melioarācijas grāvjos;
  • aizaugušās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.